Jabuka fest

Tridesetih godina prošlog veka, sa požeške železničke stanice su za Evropu odlazile tone i tone, u prvom redu – JABUKA i šljiva.

To su i hroničari tog vremena zabeležili, što potvrđuje i tekst, propraćen fotografijama sa železničke stanice a što je objavila POLITIKA, u broju od 19. novembra 1938. godine.

Primat u izvozu jabuka je u to vreme imala autohtona sorta jabuke – Budimka, po kojoj je nešto kasnije i fabrika u Požegi dobila ime.

Čak je i posle Drugog svetskog rata nastavljen izvoz.

U drugoj polovini dvadesetog veka, primat preuzima fabrika za preradu voća i povrća “BUDIMKA“, koja je bila stožer kooperacije, otkupa i prerade voća i povrća u ovom delu Srbije.

Međutim, i ovog, nekada širom sveta poznatog prerađivača, (podsetimo da su se početkom 80-ih godina prošlog veka, BUDIMČINI sokovi služili i na zasedanjima u Ujedinjenim nacijama), zadesila je sudbina većine uspešnih kolektiva na ovim prostorima – neuspešna vlasnička transformacija.

I danas, hiljade tona jabuke se proizvedu u požeškom i ariljskom kraju čiji deo završi van granica Srbije, uglavnom na tržištu Rusije, ali je to nedovoljno. Naime, veliki deo tih plodova nije pogodan za tržište već je idealan za preradu u različite oblike: od sokova i kompota do sušenog voća i rakije.

Zbog toga smo odlučili da pokažemo da rodni kraj Knjaza Miloša Obrenovića, rodonačelnika moderne srpske države, u čije je vreme Srbija ostvarivala ogromnu dobit od izvoza jabuke i šljive, danas ima da ponudi ništa manje. Ali… Uz podršku u organizovanju izvoza, ovdašnji proizvođači vape za nekim prerađivačem kakav je “BUDIMKA“ nekada bila, a čija je sudbina još uvek neizvesna.

Organizovanje Festivala JABUKE, kraljice među voćkama na ovim meridijanima, ima za cilj: da probudi svest o potrebi aktiviranja pogona “BUDIMKE“, a potom i dalje razvijanje ove proizvodnje, kako u konvencionalnoj, tako i u organskoj oblasti proizvodnje i prerade voća.

Izvor: Turistička organizacija Požega