Servisne infomacije

Policija, 192
Vatrogasna služba, 193
Hitna pomoć 194
sa mob. 031/811 124

Kursna lista

Glumač je naselje u Srbiji u opštini Požega u Zlatiborskom okrugu. Prema popisu iz 2011. bilo je 684 stanovnika. Glumač se prostire, severno od Požege, kroz Požešku kotlinu, uz reku Skrapež, gde se graniči sa susednim selom Vranjani. Severno se granici sa Otnjem i Čestobrodicom, severoistočno sa Donjom Dobrinjom i Loretom, istočno je brdoviti predeo, gde se nalazi selo Bakionica, na jugu se nalaze Požega, Visibaba, Radovci i Zdravčići. Saobraćajnu infrakstrukturu čini magistralni put Požega-Kosjerić, odnosno Požega-Ježevica-Divčibare (i dalje za Valjevo, Beograd...) sa većim brojem poprečnih puteva kao i pruga Beograd-Bar, odnosno Beograd-Čačak-Kraljevo.

Selo Glumač je na levoj obali reke Skrapež, sa zaseocima smeštenim po brdima i kosama, počev od planine Smišalj (u narodu poznat kao Strmac), pa preko Barica, Nikoljskog Brda, Kolibina, Drobnjačkog Brda i Kose, sve niže i niže, prema jugu, dok kod Kotaraca, ispred samog požeškog Lisišta, ne pređe u zaravan. Zemljište je ispresecano mnogim planinskim potocima, pokriveno je šumama, voćnjacima i njivama. Poslednjih od 60 do 70 godina; a naročito posle Drugog svetskog rata, mnoge porodice silaze sa brda i podižu kuće u polju, pored regionalnog puta Požega - Kosjerić, odnosno - Požega - Ježevica - Divčibare. Takođe postoji dom gde se održavaju sastanci mesnog odbora, i razni drugi skupovi. U Glumču se nalazi biblioteka, kao i fudbalski klub Glumač. Glumač je svojim reljefom uključen u lov i ribolov. U Glumču postoji osnovna (četvorogodišnja) škola Petar Leković koja radi za potrebe tri sela Glumča, Otnja i Vranjana. Selo Glumač dobilo je ime po rodonačelniku Vukićevića - Vukiću Glumcu, koga su tako zvali ili po prezimenu koje je doneo iz starog zavičaja, ili po imenu mesta, sela ili zaseoka, u starom zavičaju. Do dolaska Vukića Glumca ceo prostor koji će se docnije po njemu nazvati Glumač, ranije je, po svemu sudeći, pripadao Čestobrodici koju pod tim imenom, pominje i čuveni turski putopisac Evlija Čelebija, a koja na starim geografskim kartama zauzima prostor na levoj obali Skrapeža, severno od Požege. Pored iskonskog iskustva u privrednoj radinosti, za privredni razvoj jednog kraja glavnu ulogu igraju geografski položaj i opšti klimatski uslovi. Sela poređana na ivicama požeške kotline, među kojima je i Glumač - zahvataju tri privredno geografske zone:

    Zona aluvijalne ravni, u donjim tokovima Skrapeža, prosečne nadmorske visine 304 m. Ovu ravan karakterišu dugotrajne magle.
    Zona pobrđa (oko 450 m. i više nadmorske visine) do 1830. godine uglavnom je bila pod šumom, pretežno hrastovom. Potom su počeli da se razvijaju voćnjaci u kojima će, sve do osamdesetih godina preovladati šljiva, dok će ostalih vrsta voćaka biti manje.
    Zona kotlinskog okvira (oko 700 m. nadmorske visine) zahvata manje plodno zemljište, pa uglavnom služi za pasišta, kosišta i voćnjake.

Glumač sada, je prigradsko selo, sa dosta boljom infastrukturom i mogućnostima daljeg napredovanja pre svega u poljoprivredi, a sami tim i u kulturi, obrazovanju … Pored iskonskog iskustva u privrednoj radinosti, za privredni razvoj jednog kraja glavnu ulogu igraju geografski položaj i opšti klimatski uslovi. Sela poređana na ivicama požeške kotline, među kojima je i Glumač - zahvataju tri privredno geografske zone:

    Zona aluvijalne ravni, u donjim tokovima Skrapeža, prosečne nadmorske visine 304 m. Ovu ravan karakterišu dugotrajne magle.
    Zona pobrđa (oko 450 m. i više nadmorske visine) do 1830. godine uglavnom je bila pod šumom, pretežno hrastovom. Potom su počeli da se razvijaju voćnjaci u kojima će, sve do osamdesetih godina preovladati šljiva, dok će ostalih vrsta voćaka biti manje.
    Zona kotlinskog okvira (oko 700 m. nadmorske visine) zahvata manje plodno zemljište, pa uglavnom služi za pasišta, kosišta i voćnjake.

Glumač sada, je prigradsko selo, sa dosta boljom infastrukturom i mogućnostima daljeg napredovanja pre svega u poljoprivredi, a sami tim i u kulturi, obrazovanju …

Požega nekad

pozega18.jpg

Vic dana

Crkveni kalendar

(OKO) Objektiva

crkva-sveta-tri-jerarha-1.jpg

Požeške vesti

Zapadna Srbija

Najnovije vesti