Počeo rani javni uvid za prostorni plan autoputa

Ministarstvo gradjevinarstva, saobracaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, organizuje Rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd – Južni Jadran, deonica Požega – Boljare (autoput E-763).

Rani javni uvid počeo je danas i trajaće do 12. marta, na zvaničnim internet stranicama nadležnog ministarstva za poslove prostornog planiranja i jedinica lokalnih samouprava u obuhvatu planskog dokumenta, odnosno u zgradama skupština opština Požege, Arilja, Ivanjice i Sjenice.

Ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja, kao nosilac izrade predmetnog prostornog plana, rani javni uvid organizuje u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i drugo.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, poziva sve organe, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Pravna i fizička lica primedbe i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti ovom ministarstvu u vreme trajanja ranog javnog uvida, a zaključno sa 12. martom.

Prostorni plan područja posebne namene deonice autoputa Požega – Boljare, izrađuje se na osnovu Odluke o izradi Prostornog plana i Odluke o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana na životnu sredinu. Kada bude završen, stvoriće se planski osnov za njegovo direktno sprovođenje izdavanjem lokacijskih uslova, izradu tehničke dokumentacije, pribavljanje dozvola u skladu sa zakonom, odnosno stvaranje uslova za izgradnju autoputa.

Odlukom o izradi Prostornog plana data je preliminarna granica obuhvata Prostornog plana, koja treba da bude konačno utvrđena Nacrtom Prostornog plana. Za potrebe upućivanja u proceduru ranog javnog uvida predlaže se obuhvat Prostornog plana na delovima teritorija opština Arilje, Ivanjica, Požega i Sjenica, i to:

1) na teritoriji Opštine Požega – katastarske opštine: Gorobilje, Lopaš, Milićevo Selo, Pilatovići, Prilipac;

2) na teritoriji opštine Arilje – katastarske opštine: Arilje, Bogojevići, Vigošte – Pogled, Virovo, Grdovići, Dragojevac, Latvica, Mirosaljci, Stupčevići, Trešnjevica, Cerova;

3) na teritoriji opštine Ivanjica – katastarske opštine: Bedina Varoš, Bratljevo, Budoželja, Vasiljevići, Gleđica, Dubrava, Erčege, Ivanjica, Komadine, Kosovica, Mana, Medovine, Sveštica, Smiljevac, Prilike, Radaljevo, Rovine, Rokci, Šume;

4) na teritoriji opštine Sjenica – katastarske opštine: Boljare, Brnjica, Buđevo, Vrsjenice, Goševo, Doliće, Dragojloviće, Draževiće, Dujke, Žitniće, Zaječiće, Kamešnica, Kijevci, Krće, Rasno, Raždaginja, Raškoviće, Stup, Cetanoviće, Štavalj.

Prostornim planom biće obuhvaćeni:

1) koridor autoputa E-763, na delu od Požege do Boljara, ukupne dužine oko 106,81 kilometara i širine od 200 – 700 metara u koju spadaju zaštitni pojasevi auto-puta. Deo koridora auto-puta za koji postoji tehnička dokumentacija na nivou idejnog rešenja biće predmet detaljne regulacione razrade u pojasu auto-puta i zaštitnom pojasu, čiji će se obuhvat preciznije odrediti nacrtom Prostornog plana;

2) postojeći i planirani koridori drugih magistralnih infrastrukturnih sistema sa trasom i zaštitnim pojasima (neposrednim i širim) infrastrukturnih sistema koji su u obuhvatu planskog područja (gasovodi, dalekovodi, optički kablovi i dr.).

Prostornim planom biće sagledani prateći alternativni putni pravac autoputa i zona uticaja koridora autoputa na okruženje (najbliža naselja, turistički prostori, zaštićena područja prirodnih vrednosti, slivovi akumulacija i sl.).

U skladu sa Odlukom o izradi Prostornog plana, Generalnim projektom i prethodnom studijom opravdanosti u Prostornom planu će se razmatrati ravnopravno dve varijante koridora autoputa od Požege do Boljara, i to:

1) Varijanta Istok 1, dužine 106,8 km. Projektovana je južno od Požege dolinom Moravice, pored Arilja i Prilika do ispred Ivanjice. Odatle, trasa varijante Istok 1 prati tok reke Moravice, prolazi istočno od Ivanjice i na 188. kilometru od beograda napušta dolinu i počinje uspon istočnim padinama Golije (Kosovičko brdo, Bratljevo, Kovilje). Kod Kovilja se spušta u dolinu Nošnice, uspon prati dolinu do prevoja i vododelnice Granica, odakle se lagano spušta u Sjeničko i Stupsko polje. Kod mesta Vrapci trasa ulazi u dolinu Brnjičke reke, preseca Žitničku i Rajansku reku i kod mesta Cetanovice spušta se u dolinu Suvog potoka i Cetanjske reke. Odatle istočnim obodom Pešterskog polja dolazi u Boljare.

2) Varijanta Istok 2 dužine 110,1 kilometar. Identična je sa varijantom Istok 1, od Požege da mesta Vrapci i Brnjica, odnosno 75 kilometara od Požege. Odatle, trasa Istok 2 prelazi zapadno u odnosu na varijantu Istok 1. Na tom delu prati dolinu Brnjičke reke i dalje na zapad dolinom Knežnice, preseca reku Vapu, ide preko Raždaginje, pa do Boljara zajedničkom trasom.

Ukoliko se na osnovu procedure ranog javnog uvida i pribavljenih uslova za potrebe izrade Prostornog plana, odnosno procedure stručne kontrole, utvrdi da je opravdano, Prostornim planom se može razmotriti, analizirati i obuhvatiti i treća tzv. „Varijanta centar“ koridora auto-puta, stoji u tekstu dokumenta resornog ministarstva. Ova deonica duga je 102,9 kilometara. Projektovana je južno od Požege dolinom Moravice, pa pored Arilja i Prilika do ispred Ivanjice. Dalje, dolinom Grabovice trasa počinje uspon na zapadne obronke Golije, preseca reku Kladnicu i zapadnom dolinskom stranom Uvca, spušta se prema Sjenici.

Na predmetnoj deonici preliminarno su planirane su sledeće denivelisane raskrsnice – petlje:

– Petlja „Požega-Prilipac“ – veza sa državnim putem prvog A reda (E-761) Čačak – Užice i auto-putskom deonicom E-763 Beograd – Požega;

– Petlja „Arilje“ – veza sa državnim putem prvog B reda br. 21;

– Petlja „Ivanjica“ – veza sa državnim putem prvog B reda br. 21; (na priloženoj karti obeležena žutim krugom, negde na području Crnjeva), i

– Petlja „Sjenica“ (Duga Poljana) – veza sa državnim putem prvog B reda br.29.

Prostornim planom će se utvrditi koridor autoputa u ukupnoj širini od 700 m. U koridoru auto-puta nalaziće se sledeći pojasi zaštite, i to:

1) Pojas auto-puta (autoputno zemljište) – čini zemljište potrebno za izgradnju auto-puta, petlji, denivelisanih ukrštanja i pratećih sadržaja. Pojas autoputa se utvrđuje kao zemljište javne namene i ima širinu od 70 – 150 metara, u zavisnosti od konfiguracije terena i uslova za izgradnju objekata autoputa. Granica pojasa autoputa jeste ujedno i regulaciona linija;

2) Zaštitni pojas – čini zemljište za koje se određuje strogo kontrolisani režim korišćenja u cilju zaštite funkcije autoputa. Zaštitni pojas se utvrđuje kao zemljište ostale namene i ima širinu od 75 metara od granice pojasa autoputa. U zonama petlji, pratećih sadržaja i pojedinih objekata autoputa zaštitni pojas se može sužavati i do širine od oko 40 metara. Granica zaštitnog pojasa jeste ujedno i granica detaljne regulacije;

3) Pojas kontrolisane izgradnje – čini zemljište u režimu kontrolisane gradnje i zaštite životne sredine. Pojas kontrolisane izgradnje se utvrđuje kao zemljište ostale namene i ima širinu od 200 – 240 metara od granice zaštitnog pojasa. U građevinskom području naselja, naročito Arilja i Ivanjice, zbog veće kontinualne izgrađenosti u prostoru, koridor autoputa se može smanjiti tako da ima širinu od oko 460 metara, odnosno može se jednostrano ili obostrano sužavati na način da ne obuhvata pojas kontrolisane izgradnje.

Mapa autoputa Požega-Boljare

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *