Pisac Momčilo Tešić

Poznati dečji pesnik Momčilo Tešić bio je prvi upravnik požeške Biblioteke, izabran 1955. godine. Ali sa nižom stručnom spremom nije imao dovoljno kvalifikacija za vršenje dužnosti, pa je, i pored zalaganja nekih književnih i kulturnih udruženja da na toj funkciji ostane, sa nje ipak razrešen naredne 1956. godine.

Kao jedini radnik Biblioteke, Momčilo Tešić je ujedno bio i upravnik (ili šef, kako se ovde potpisao) i knjižničar.

Uz nove prostorije, nov nameštaj i novu organizaciju, Biblioteka, stara samo četiri godine, konačno je stala na noge. Ali umesto da hoda dalje, da slobodno raste i razvija se, ona se u tim prvim godinama teško nosila sa dečjim nestašlukom. I Biblioteka i Momčilo Tešić.

Na početku te priče se izgleda nismo baš najbolje snalazili. Kao da nam nije bilo sasvim jasno šta bismo sa tom kulturom.

(Arhivska građa NBP)

(Fotografija u vlasništvu porodice)