Požegadžik – Mala Požega

Znameniti turski putopisac Evlija Čelebija boravio je u našem kraju sredinom 17. veka i o Požegi napisao ovo:
„I to je mjesto u stara vremena bilo selo. Uprkos deminutivnom obliku njegovog imena [naziva ga Požegadžik – Mala Požega], to je lijepa kasabica, vrlo razvijena i krasna… 
To je kadiluk u rangu kadiluka od sto pedeset akči, a sastoji se od stotinu i deset razvijenih sela. Ovdašnja raja su Poturi, Bošnjaci, Srbi i Bugari. Sve muslimansko stanovništvo nosi kratke čohane dolame i kalpake od raznobojne čohe, a govore bošnjački, srpski i bugarski….
Ova kasaba ima deset mahala i hiljadu i šezdeset daskom i ćeremitom pokrivenih kuća, prizemnih i na sprat, sa vinogradima i baščama. Tu ima deset džamija, tri medrese, četiri tekije i šest osnovnih škola. Vinograda i bašča ima takođe mnogo…“