Prolazak bugarskih trupa

Ljubaznošću Baneta Gajića, fotografija bugarskih trupa koje prolaze kroz Požegu, na putu ka Zlatiboru gde će na Palisadu utvrditi položaje sa kojih će pružiti otpor NOVJ u njenom prodoru ka Beogradu, avgust 1944.

(Izvor: Bugarski nacionalni arhiv)