„Reproduktivno zdravlje mladih“

„Reproduktivno zdravlje mladih“ bila je tema predavanja koje su, tradicionalno i ove godine održali zaposleni Službe za zdravstvenu zaštitu žena učenicima 3. i 4. godine gimnazije „Sveti Sava“. Ujedno, to je i nastavak zajedničkih aktivnosti gimnazije i našeg doma zdravlja u cilju edukacije mladih u oblasti reproduktivnog zdravlja.
Kroz grupni rad sa adolescentima obrađene su teme, odgovornog polnog ponašanja, planiranja porodice, humanog odnosa među polovima i seksualno prenosivim bolestima.
Aktivnosti su realizovale:
– dr Dana Neoričić, specijalista ginekologije i akušerstva
– dr Julija Vukotić, specijalista ginekologije i akušerstva
– smsb Ljubica Rnjaković
– msb Snežana Vulović – Mladenović
– msb Ivana Arsić.