Sufinansiranje kamate na poljoprivredne kredite

Obaveštavaju se poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Požega da će opština Požega sufinansirati kamatu na poljoprivredne kredite u 2018. godini, na osnovu Odluke o budžetu opštine Požega za 2018. godinu („Službeni list opštine Požega“, broj 11/17), Odluke o raspodeli sredstava u okviru Programa 0101,poljoprivreda, 01 br.020-224/18 od 14.05.2018. godine, i na osnovu Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Požega za 2018. godinu 01 broj 320-6/18 (“Službeni list opštine Požega”, br. 2/18).

Ova mera podrazumeva odobravanje subvencije na kratkoročni dinarski kredit koji će biti odobren tokom 2018.godine.

Intezitet pomoći je fiksan i iznosi 100% od vrednosti kamate na odobreni kratkoročni kredit.

Iznos kratkoročnog kredita za koji se subvencioniše kamata ne može biti veći od 250.000,00 dinara.

Korisnik je dužan da izvrši namensko trošenje sredstava u skladu sa ovim Programom.

Krediti će se odobravati po redosledu podnošenja zahteva, za one podnosioce koji ispune opšte kriterijume, odnosno do utroška planiranih sredstava.

Krajnji korisnici mere su individualni poljoprivredni proizvođači, nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva koje se nalazi u aktivnom statusu i imaju prebivalište na teritoriji opštine Požega, preduzetnici i pravna lica upisana u Centralni registar poljoprivrednih gazdinstava.

Potrebno je da se svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači obrate odabranoj poslovnoj banci u vezi svih informacija, u ovom slučaju to je KOMERCIJALNA BANKA u Požegi, ulica Nikole Pašića br.2,sa kojom je opština Požega zaključila Ugovor o poslovnoj sradnji, radi podnošenja zahteva i provere ispunjenosti za odobravanje kredita.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *