Važni telefoni

OPŠTINA POŽEGA
Trg Slobode 9,
tel. 031 3816 401
faks 031 811 287

Turističke informacije:

Turistička organizacije opštine Požega 031/714 650

Prevoz

Autobuska stanica 031/713 046
Železnička stanica 031/ 3816 460

Pošta

Hitne službe

sa fiksne telefonije: 194
sa mob. 031/811 124

Apoteke

AU Užice Apoteka Požega 031/825 110, 031/825 510

Policija, 192
Vatrogasna služba, 193

Tehnički pregled

„Dunav centar“ 031/713 233
„Auto moto klub“ Požega 031/811 128